فرش ماهی کناره طول 3 متر

رنگ سرمه ای حاشیه افسری 50 رج

فرش دستبافت - فرش دستبافت نقش ماهی - فرش حاشیه افسری - فرش ایرانی - فرش مدرن - فرش سه بعدی - فرش دستبافت - دستبافت

فرش کناره طول ۲-۲/۵-۳-۴ متر

نام :

نقش ماهی

طرح :

50

تعداد رج :

1/5  سانت

ضخامت :

حاشیه افسری

: حاشیه

شروع قيمت متر مربع از4/5 ميليون تومان

قیمت :

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش
فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی
فرش دستبافت - فرش دستبافت نقش ماهی - فرش حاشیه افسری - فرش ایرانی - فرش مدرن - فرش سه بعدی - فرش دستبافت - دستبافت

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش
فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی
فرش دستبافت - فرش دستبافت نقش ماهی - فرش حاشیه افسری - فرش ایرانی - فرش مدرن - فرش سه بعدی - فرش دستبافت - دستبافت

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش
فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی
فرش دستبافت - فرش دستبافت نقش ماهی - فرش حاشیه افسری - فرش ایرانی - فرش مدرن - فرش سه بعدی - فرش دستبافت - دستبافت

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش